Vi tilbyr beste praksis, viktige refleksjoner og konkrete rammeverk – i den viktige koblingen mellom kultur og struktur.

Med fokus på empatisk kommunikasjon, systematikk, kulturforståelse og medarbeiderskap tilbyr vi de 3 S’ene:

  • Surveys (kulturanalyser sammen med bl.a. Respons Analyse og pulsløsninger)
  • Samtaler (Medarbeidersamtalen 2.0, lederstøtte & mentoring/coaching) samt
  • Samlinger (gjennom skreddersydde workshops og foredrag) og møter, herunder møtestruktur

Vi er overbevist om at mer fokus på den gode mixen mellom kultur og struktur, og mer fokus på indre motivasjon og stolthet, vil bidra til ønskede resultater. Vi er opptatt av at ingen skal falle utenfor, og at alle skal kjenne på sin egenverd.

Vi tilbyr bevisstgjøring og en rekke konkrete verktøy og metoder, herunder praktisk orienterte bøker og elegante prosesser – ikke minst involverende og moderne nettsky-app’er (pulsløsninger, forventningsavklaringer, Medarbeidersamtalen 2.0 m.m.). Vi tror at norske virksomheter trenger tydeligere retning og mening, og ikke minst en dypere bevissthet av hva som skaper en robust, innovativ og motiverende organisasjonskultur (KulturKoden og Kulturanalyse).

Vi og våre partnere brenner for å skape bevisste kulturer basert på indre motivasjon, trygt ytringsklima og godt lytteklima. Dette krever innsikt og gode relasjonlle grep – for å skape indre motivasjon og tydelighet i relasjoner (både vertikalt og horisontalt).

Våre mest aktive partnere er Respons Analyse, Competenzia, Evan Jones, Impaktor, ToveReidun.no, Kvalitet & Ledelse, Gustav Käser Training International, Saga KL og Medco DinHMS.

Våre partnere og vi ønsker å etterleve FN’s bærekraftsmål, særlig mål nr. 3 (God helse og livskvalitet), mål nr. 8 (anstendig arbeid og vekst samt mål nr. 17 (Samarbeid for å nå viktige mål).

Med fokus på trippel bunnlinje (people, profit, planet) i våre leveranser og fokus på bærekraftige og værekraftige løsninger, bidrar vi til miljø og økologiske ambisjoner. Vi fremhever og fokuserer på viktigheten av bærekraft overfor våre kunder – gjennom å inkludere dette i foredrag, presentasjoner, undersøkelser og spørreskjemaer. Eksempelvis bruker vi digitale løsninger som begrenser reisevirksomhet og vi benytter miljøvennlige transportløsninger når vi forflytter oss.

Før vi gjør utviklingsprosjekter gjør vi en kartlegging av nåsituasjon – som regel en skreddersydd kulturanalyse – slik at vi vet hvor skoen trykker. Først da kan vi gjøre en bevisst innsats for å styrke kulturen og kompetanseutviklingen.

FN’s 17 bærekraftsmål

Våre verdier og vår visjon

Bedre enn i går

Vi skal utfordre og støtte – for å skape kontinuerlig forbedring.

Hver og en av oss i businessMastering-teamet tar ansvar for videreutvikling og faglig&personlig vekst!

Skikkelig

Vi hjelper deg å utforske grenser og nye grep. Vi er opptatt av å være skikkelige, men må av og til utfordre for å få til den friksjon som er nødvendig for læring.

Empatisk

Vi lever oss inn i vår kundes kontekst og bryr oss. Vi graver, spør og viser at vi forstår. Vi lytter for å forstå der andre lytter for å snakke.

Disse tre verdiene skal lede til vår visjon
KULTUR SOM SKAPER RESULTATER.

Våre konsulenter

Noe du lurer på? Noe vi kan bidra med for deg?

Kontakt oss

Vi er her for å svare på spørsmålene du måtte ha og bidra til at vi alle blir BEDRE ENN I GÅR..

Handlekurv