Vilkår og personvernserklæring for Businessmastering og medarbeiderkoden.no

Versjon 3.0, sist oppdatert mai 2018

INNLEDNING:
Les disse vilkår og erklæringer nøye. Ved å bruke våre nettsteder, godkjenner du disse vilkår og erklæringer.
Businessmastering AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkår med 30 dagers varsel.

DEFINISJONER:
Gyldighetsområde: Disse vilkår og erklæring gjelder gjelder Businessmastering- og Medarbeiderkoden åpne nettsted (krever ikke logg inn).
Disse vilkår og betingelser gjelder IKKE Businessmastering toolkit og Medarbeiderkoden toolkit samt «Businessmastering AppMan» Android- og iOS-app, disse har egne vilkår og betingelser som er tilgjengelige på registreringssiden/ i appen.

  • Behandlingsansvarlig: Businessmastering AS
  • Databehandler: Businessmastering AS
  • Bruker: Den enkelte bruker av de tjenester definert under gyldighetsområde.

PERSONVERNSERKLÆRING:
Vi lagrer ikke noen personopplysninger om deg i dette gyldighetsområdet utover besøksstatistikk (IP) og den korrespondanse du måtte ha med oss, f eks. via skjemaer på nettsiden eller e-postkorrespondanser.

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å administrere de tjenestene vi tilbyr, og utføre gjøremål basert på brukernes ønsker. Opplysningene vil ikke bli brukt eller utlevert til andre formål.

Vi behandler personopplysninger på en ansvarlig måte og har avvikssystem i tilfelle avvik.

Personopplysningene vil bli lagret så lenge som det er hensiktsmessig i forhold til relevante tjenester eller til opplysningene bedes slettet.

Det er kun ansatte hos Businessmastering AS som har tilgang til opplysningene som lagres om deg, og kun i den utstrekning slik tilgang er nødvendig. Opplysningene utleveres ikke til tredjepart.

Du kan når som helst be om å få utlevert de personopplysninger vi måtte ha om deg, eller at vi sletter disse, ved å henvende deg skriftlig til behandlingsansvarlige, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysninger en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen). Se kontaktinfo nederst i dette skriv.

ANSVARSBEGRENSNING:
Du kan kun bruke dette nettstedet dersom du er enig at Businessmastering som innholdsleverandør, og eventuelle tredjeparter, ei skal holdes ansvarlig for eventuelle tap, kostnader, utgifter eller skader forbunnet med bruk av tjenesten, direkte eller indirekte.

INFORMASJONSKAPSLER/COOKIES:
Informasjonskapsler (Cookies) benyttes på dette nettstedet til besøksstatistikk og brukersesjoner.
Tjenestene innenfor gyldighetsområdet vil fortsatt fungere om du blokkerer cookies.
Du kan slette alle informasjonskapsler som er lagret på din datamaskin via innstillingene til din nettleser. Hvordan dette gjøres varierer fra nettleser til nettleser, men dette kan man enkelt søke opp på internett.
I henhold til norsk lov har du automatisk samtykket i at vi lagrer informasjonskapsler på din datamaskin dersom du tillater dette gjennom innstillingene i din nettleser.

OPPHAVSRETT:
Innholdet på denne nettsiden er opphavsrettbeskyttet og tilhører Businessmastering AS. Informasjonen på denne nettsiden, inklusive men ikke begrenset til stillbilder, bevegelige bilder, lyd samt tekst og design kan ikke kopieres, reproduseres, forandres, overføres eller lagret i noen form overhodet. Å endre innholdet på våre nettsider er forbudt.

VAREMERKE:
De kjennetegn som finnes på denne nettsiden tilhører Businessmastering AS. Det er ikke tillatt å anvende Businessmasterings varemerke og kjennetegn, verken i papirform, digitalt eller i annet medium.
Logo og godkjente pressemeldinger kan lastes ned.

ØVRIG:
Informasjonen på denne nettsiden kan inneholde tekniske eller typografiske feil. Kontakt gjerne kundesenteret for å melde eventuelle tekniske eller typografiske feil.

KONTAKTINFORMASJON:

Businessmastering AS
Hausmanns gate 21
0182 Oslo

E-post: support@businessmastering.com
Nettsted: https://www.businessmastering.no/
Handlekurv